“ОТК-Сервіс” працює під час війни. 5 % з кожного оформленого протоколу ми перераховуємо на потреби ЗСУ. Разом до перемоги! Список працюючих ВЛ

218 Лабораторий
Замовити послугу
Задати питання
Залишити відгук

Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
Про надання послуг пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та продажу послуг технічного огляду транспортного засобу, що надаються Постачальниками послуг за допомогою технічних можливостей інтернет-сайту otk.in.ua.

Даний договір визначає порядок, умови, права і обов’язки сторін при використанні інформаційно технічних засобів (ІТС), реалізованих на інтернет-сайті otk.in.ua з метою підбору, розрахунку та оформлення і продажу послуг технічного огляду, які надаються Постачальниками послуг.

1. Визначення

1.1. Публічний Договір – цей договір, що являє собою публічну пропозицію (публічну оферту) і регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання послуг пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та продажу послуг технічного огляду транспортного засобу, що надаються Постачальниками послуг за допомогою технічних можливостей інтернет-сайту otk.in.ua.

1.2. Ухвалення публічного договору – повна і беззастережна згода з умовами Публічного договору і прийняття пропонованих можливостей Замовником для можливості використання інформаційно- технічних засобів (ІТС), реалізованих на інтернет-сайті otk.in.ua з метою пошуку, розрахунку, підбору, оформлення та оплати Послуг технічного огляду транспортного засобу, що надаються Постачальниками послуг.

1.3. Замовники – всі користувачі інтернету, фізичні та юридичні особи, які зайшли на сайт otk.in.ua з метою пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та продажу послуг технічного огляду транспортного засобу.

1.4. Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 41934493, місцезнаходження : Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 34, корпус «Г», офіс 210, в особі директора Поліщука Олександра Васильовича, який діє на підставі Статуту.

1.5. Сторони публічного договору оферти: Виконавець та Замовник.

1.6. Інтернет-сайт otk.in.ua – публічний, відкритий для вільного доступу і доступний всім користувачам інтернету.

1.7. Послуги технічного огляду (надалі – Послуги) – це послуги щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів відповідно до обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації.

Обсяг Послуги технічного огляду і початок її надання вибираються Замовником самостійно, при створенні Замовлення, з наданих на Сайті otk.in.ua варіантів.

Виконавець надає Замовнику Послуги відповідно до умов агентських договорів з Постачальниками Послуг.

1.8. Постачальник послуг  – юридична особа, яка є суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів та здійснює свою діяльність на підставі Атестата про акредитацію Випробувальної лабораторії на право проведення перевірок технічного стану колісних транспортних засобів відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, виданого Національним агентством з акредитації України.

1.9. Транспортний засіб – це пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, що зареєстрований уповноваженими органами МВС, який надається Постачальнику послуг Замовником для надання Послуг. 

1.10. Замовлення – це повідомлення Замовника Виконавцю щодо надання послуг пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та продажу послуг технічного огляду транспортного засобу, що надаються Постачальниками послуг.

2. Порядок приєднання до Договору

2.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Акцептувати пропозицію Виконавця (приєднатися до Договору) має право будь-яка фізична або юридична особа.

2.3. Всі умови Договору, викладені в даному Публічному Догворі є обов’язковими для всіх Сторін Договору. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених в Договорі згідно з положеннями ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України.

2.4. Перед приєднанням до Договору Замовник зобов’язаний ознайомитися з Умовами надання послуг. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору чи Умовами надання послуг, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання.

2.5. Акцептування пропозиції Виконавця (приєднання до Договору) здійснюється Замовником шляхом вчинення будь-якої із нижченаведених дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміються: 1) здійснення Замовлення послуг Виконавця; 2) здійснення повної чи часткової оплати послуг Виконавця у порядку визначеним цим Договором.

2.6. Датою укладення договору вважається дата: 1) здійснення Замовлення послуг Виконавця; або 2) здійснення повної чи часткової оплати послуг Виконавця у порядку визначеним цим Договором.

2.7. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

3. Замовлення Послуги

3.1. Інтернет-сайт otk.in.ua надає можливість Замовникам легко і швидко розрахувати вартість Послуги за вказаними Замовниками параметрами. Здійснюючи Замовлення Послуги через Сайт otk.in.ua, Замовник зобов’язаний надати свою особисту персональну інформацію необхідну для оформлення  Послуги.

3.2. При замовленні Послуги Замовник повинен заповнити всі поля, зазначені на сайті otk.in.ua як «обов’язкові» для заповнення. Якщо Замовник замовив на сайті otk.in.ua Послугу і не сплатив її протягом граничного терміну, таке Замовлення буде автоматично скасовано протягом встановленого Виконавцем терміну. Штрафи за скасування неоплаченої Послуги не стягуються.

4. Достовірність даних, введених Замовником

4.1. Інтернет-сайт otk.in.ua не несе відповідальності в разі надання недостовірної інформації Замовником Послуг і наслідків, які можуть виникати через укладення договору з використанням недостовірної інформації між Замовником і Виконавцем.

4.2. У разі виявлення помилок в укладених договорах Замовник зобов’язаний негайно звернеться в службу підтримки інтернет-сайту otk.in.ua на електронну адресу: [email protected], або до оператора контакт-центру за телефоном 063-222-02-02.

5. Обробка персональних даних

5.1. В процесі замовлення Послуги та заповнення персональних даних Замовник дає Виконавцю та Постачальнику послуг згоду на обробку своїх персональних даних (далі – ПД), які вказані в Договорі, а також тих, які стануть відомі Виконавцю та Постачальнику послуг в процесі виконання Договору , в тому числі на передачу ПД. Даним Замовник також підтверджує, що він отримав від Виконавця письмове повідомлення про свої права, як суб’єкта ПД, визначених законом, мета збору даних і осіб, яким передаються його ПД.

6. Оплата послуги

6.1. Замовник самостійно вибирає вид оплати Послуги серед можливих для даного виду Послуги. Послуги по оплаті за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних систем VISA / MASTERCARD.

6.2. Замовник несе повну, одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати та інші, визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентом банківської карти. Замовник дає згоду на обробку своїх персональних платежів. При обраному способі оплати банківською картою Замовник вказує платіжну інформацію, пов’язану з банківськими картами, а саме: номер карти, термін дії, CVV-код. Дана інформація вводиться на захищеній сторінці інтернет еквайрингу і не передається сайту otk.in.ua.

7. Права, обов’язки і відповідальність сторін

7.1. Замовник має право:

– Користуватися всіма доступними сервісами і інформаційними розділами сайту otk.in.ua з метою аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Послуг.

– Здійснювати Замовлення послуги для третіх осіб або від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на вчинення вибору і Замовлення послуги, а також на надання їх персональних даних, необхідних для Замовлення послуги.

– Використовувати інформацію і функціонал сайту otk.in.ua. Виконавець не гарантує обробку всіх запитів.

7.2. Замовник зобов’язаний:

– Виконувати умови Замовлення послуги, встановлені будь-яким з Постачальників Послуг, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, виплатою всіх сум у відповідний час, і відповідно до встановлених тарифів, правилами і обмеженнями Постачальника послуги.

– Замовник зобов’язується нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Замовником з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могли спричинити або спричинили подібне його використання.

7.3. Замовник несе відповідальність, повідомлений і усвідомлює, що всі етапи створення Замовлення послуги: вказівка ​​даних для розрахунку вартості, вибір Постачальника послуги, внесення даних Замовника, вибір методів оплати та інше – це виключно самостійний вибір Замовника.

7.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність даних, що вводяться ним при замовленні послуги. Внесена Замовником інформація автоматично фіксується на Сайті otk.in.ua, і у внутрішній базі Постачальника послуги для подальшого формування Послуги.

7.5. Замовник зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження особистого логіна та пароля для доступу до сайту.

7.6. Використовуючи інформацію з сайту otk.in.ua, Замовник усвідомлює і приймає ризики, пов’язані з можливістю ​​недостовірності, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому образливою, помилковою, грубою, непристойною.

7.7.  Виконавець має право:

– На свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті otk.in.ua без спеціального повідомлення або попередження Замовників, додавати нові і / або скорочувати наявні Послуги Постачальників послуг, доступні на Сайті сервіси і функціонал, змінювати дизайн, правила бонусної програми, додавати / скорочувати методи оплати доступні Замовникам для оплати Послуг на Сайті otk.in.ua, змінювати вартість Послуг.

– Без повідомлення Замовників призупинити надання послуг на Сайті otk.in.ua з метою проведення технічних робіт.

– Виправляти будь-які помилки в вартості Послуг на Сайті otk.in.ua і / або в замовленнях (сплачених і несплачених), замовлених за хибною ціною. В даному випадку, якщо це можливо, Замовникові буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювання Послуги без утримання штрафу.

– На свій власний розсуд, відмовляти Замовникам у доступі до Сайту otk.in.ua і пропонованим Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Замовників.

– Збирати інформацію про замовлення Замовника на сайті otk.in.ua з метою повідомлення Замовника про спеціальні пропозиції, акції та додаткових послугах, доступних на сайті otk.in.ua.

– Пропонувати Замовникам платні або безкоштовні додаткові Послуги. Залежно від кроку Замовлення послуги, на якому пропонується додаткова послуга, її вартість або включається в загальну вартість Послуги, або пропонується до оплати окремо.

– Виконавець в праві відправляти Замовникам по електронній пошті і іншим засобом зв’язку повідомлення, що стосуються використання сайту otk.in.ua.

– Виконавець має право використовувати персональні дані Замовників для зв’язку з Замовниками, наприклад, повідомити про зміну / оновленні послуг сайту otk.in.ua  або відправити важливі повідомлення і інші подібні повідомлення, що стосуються Послуг, які були оформлені Замовником і зв’язатися з метою, пов’язаних з обслуговуванням Замовника, а також, інформувати про акції, знижки та ексклюзивні пропозиції сайту otk.in.ua.

7.8. Виконавець зобов’язаний

– Докласти максимум зусиль для обслуговування Замовників Сайту otk.in.ua належним чином з дотриманням чинним норм законодавства України. Інформувати Замовників про зміну переліку Послуг або про неможливість виконання оплачених Послуг, за умови, що Постачальник послуги своєчасно проінформували про це Виконавця.

8. Відмова від відповідальності

8.1. Виконавець не виступає в якості Постачальника послуг, і не бере участі в суперечках між Замовником і Постачальником Послуги.

8.2. Статті та коментарі, інший контент, який розміщений на Сайті otk.in.ua, не є рекомендацією про вкладення грошей і не можуть розглядатися в якості спонукання до вчинення дій.

8.3. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником або будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв’язку з використанням сайту otk.in.ua.

8.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або будь-якими третіми особами за:

– дії Замовника на сайті otk.in.ua;

– достовірність використовуваної / одержуваної Замовником інформації на сайті otk.in.ua;

– достовірність рекламної інформації, використовуваної / одержуваної Замовником на сайті otk.in.ua, і якість рекламованих в ній товарів / робіт / послуг;  

– наслідки застосування інформації, використовуваної / одержуваної Замовником на сайті otk.in.ua;.

8.5. Всі розрахунки, сортування, цифри, які розміщені на сайті otk.in.ua є орієнтовними, Виконавець не приймає претензій по недостовірності або помилковості розрахунків, тверджень, висновків.

9.  На сайті забороняється:

– Розміщувати будь-яку рекламу, за винятком випадків, санкціоновані Виконавцем, а також в рамках сервісів розміщення комерційних оголошень і реклами, що надаються сайтом otk.in.ua на умовах, що визначаються окремо.

– Розміщувати комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, поширювати спам або будь-яку іншу нав’язливу інформацію.

– Розміщувати будь-яку інформацію, що порушує права Замовників або третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності.

– Завантажувати, публікувати і передавати іншим способом наступний контент: незаконний; образливий по відношенню до інших Замовників і третіх осіб; вульгарний, непристойний, порнографічного характеру, що містить сцени насильства, жорстокості; службового характеру або який не підлягає розголошенню; порушує права третіх осіб; рекламного характеру, що містить загрози, наклепницьку, що дискредитує інформацію; носить шахрайський характер; пропагує расову, релігійну, етнічну ненависть або ворожнечу, будь-яку іншу інформацію, що порушує права людини і громадянина.

10. Захист, зберігання і обробка персональних даних

10.1. Виконавець дотримується вимог чинного законодавства України для захисту, зберігання і обробки інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (далі – Закон).

10.2. В розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація про Замовника, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім’я, по батькові, найменування, дата і місце народження, адреса, телефон, паспортні дані та дані інших документів (необхідних для Замовлення послуги), ідентифікаційний номер , код ЄДРПОУ, професія, інформація про належне йому майно, а також інші відомості, що надаються при замовленні Послуги.

10.3. При укладанні цього Публічного договору, Замовник надає Виконавцю свою повну необмежене терміном, безвідкличне згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, з метою здійснення своєї діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності, а також відмовляється від письмового повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних сайту otk.in.ua  та обраного Постачальника послуги, передачу та / або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Замовника.

10.4. Замовник підтверджує, що ознайомлений з правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону. Замовник надає свою згоду на отримання SMS повідомлень і електронних / паперових листів від сайту otk.in.ua  та Постачальників послуг, які здійснювали оформлення замовлених Послуг.

11. Розірвання Публічного Договору

Замовник має право, в будь-який час, на свій власний розсуд, змінювати або редагувати даний Публічний договір без попередження про це Замовника. Подальше ж використання Замовником Сайту otk.in.ua  означає, що Замовник автоматично прийняв змінений або відредагований Публічний Договір. Цей Публічний Договір може бути розірваний у будь-який час за ініціативою Замовника або Виконавця, шляхом направлення іншій стороні відповідного повідомлення листом поштою.

12. Дія Публічного Договору

Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти Публічного договору) і діє протягом невизначеного часу.

13. Місцезнаходження та реквізити Виконавця

ТОВ «НОВА МЕНЕДЖМЕНТ»
Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 34,
корпус «Г», офіс 210
код ЄДРПОУ 41934493,
ІПН 419344926502,
п/р UA693206490000026008052684899
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в м. Київ
МФО 320649
є платником податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ
+380676272547
e-mail: [email protected]
Директор – О.В. Поліщук

    Приєднуйтесь

    Будьте в курсі останніх акцій та новин